Certyfikaty
Certyfikat ISO 9001:2009

Krajowy Rejestr Długów


Wynajem profesjonalnych rusztowań aluminiowych przejezdnych


Produkowane przez firmę GK TIMLER profesjonalne rusztowania aluminiowe przejezdne, są przedmiotem wynajmu bardzo sprawnie prowadzonej przez nas wypożyczalni rusztowań.

Istnieje możliwość wypożyczenia całych kompletów lub pojedynczych elementów rusztowań zgodnie z wolą Zamawiającego. Czas ich wynajmu może wahać się od jednego dnia do kilku miesięcy. Fakturowanie następuje po zdaniu i sprawdzeniu kompletności wypożyczonych elementów. Jeżeli wypożyczony materiał przechodzi na następny miesiąc wówczas fakturowanie następuje z datą ostatniego dnia miesiąca.
W firmie GK TIMLER rozliczamy sześciodniowy tydzień pracy wypożyczalni, to znaczy od poniedziałku do soboty włącznie. Wszystkie niedziele i święta występujące w okresie wynajmu są bezpłatne. Terminy płatności wynoszą 14 dni od daty wystawienia faktury.

Nowi lub nieznani nam Klienci są zobowiązani do zapłacenia kaucji zwrotnej w wysokości określonej dla każdego kompletu i podanej w tabeli WYPOŻYCZALNIA. Wypożyczenie rusztowań jest ewidencjonowane na podstawie „Listy Wypożyczonych Elementów”, która zawiera ceny poszczególnych elementów.

Zwrot wpłaconej kaucji następuje po sprawdzeniu kompletności i stanu technicznego oddawanych elementów przez pracowników wypożyczalni. Wartość wszelkich braków i trwale uszkodzonych elementów zostanie odjęta od kaucji zwrotnej.

Do wypożyczanych kompletów rusztowań dołączamy przynależną INSTRUKCJĘ MONTAŻU I UŻYTKOWANIA   oraz   DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI WE.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z pracownikami wypożyczalni w celu uzyskania pomocy w doborze właściwych rozwiązań.


Rusztowania podlegające wypożyczeniu można obejrzeć na Kartach Katalogowych:

1. TIMLER MAJSTER

2. TIMLER NORMAL

3. TIMLER ALUMAX

4. TIMLER ALUDUO


Życzymy miłej współpracy i bezpiecznego użytkowania naszych rusztowań.


Nasze wyroby

Mapka
Zobacz Nas na mapie